Rotary Club Budapest

vissza a kezdőoldalra
Rotary Club Budapest
RI 26.653
1910 District
alakult 1925-ben
újra alakult 1989-ben, charter 1989. június 25.
mozgo hr

 

Vezetőség a 2022/2023-es Rotary évben 

Elnök Losonczi Gábor
Alelnök Turmezey Tibor
Titkár Kamocsay-Berta Eszter
Kincstárnok Réti László
Háznagy László M. Marcel
Ifjúsági szolgálat Réti László
Következő elnök N/A
Előző évi elnök Kovács Olivér

Az RC Budapest 1925-ös alapító tagjai

ALBERTI Ervin, tulajdonos, szénkereskedelem
Dr. BALKÁNYI Kálmán, a Magyar Kereskedelmi Szövetség igazgatója
BÁRCZY István, a Lukács Uszoda elnöke
CSÓTI Róbert, mérnök
Dr. Móric DOMONY Móric, a Magyar Hajózási Vállalat igazgatója
Dr. FENYŐ Maximilien, a Magyar Gyáriparosok Szövetségének elnöke
Dr. Pál FLEISCHL Pál, Fleischl Sámuel Vállalat. (gabonakereskedelem)
GYÖRGYEI Adolf, tulajdonos (szőlőtermesztés)
Dr. HANTOS. Elemér, A Bankárok Szövetségének igazgatója
HERZ Henrik, Az Első Magyar Papíripari Vállalat igazgatója
Dr. Tódor KÖNIG Tódor, pénzügyminiszter
MÁTYÁS Jenő, Rimamurány-Salgótarján Vasművek igazgatója
ORPHANIDES János, Schlick-Nicholson Művek igazgatója
Pál PRAGER Pál, a Ganz & Danubius Vagongyár igazgatója
Dr. SENN Ottó, a Magyar Államvasutak igazgatója
Dr. SIDÓ Zoltán, a Magyar Behozatali Vámok Hivatalának titkára
SCHÖPFLIN Aladár, a Franklin Kiadó irodalmi titkára
SONNENBERG Marcell, a Schenker cég üzlettársa (teherszállítás)

Az RC Budapest (újjáalapító tagjai a klub újjáalakulása idején,pp: volt elnök)

dr. AUGUSZTIN Béla KISS Sándor NYIKOS István
KOMJÁTHY Jenő dr. KONTOR Elemér REUSZ György
BEREND Richárd,pp KORDA Péter dr. RIBÁRY Ottó,pp
dr. KOVÁCS Imre,pp RICHTER Nándor,pp KRUPPA István
RÓNAI Tibor LÁZÁR György dr. DÁN Jenő alapító
DÁNYI Dezső dr. LUDWIG Endre SIKOS Róbert
dr. DÁNYI Dezső jun. MAJOR Tamás SZIRMAI László,pp
dr. FEKETE-FARKAS Pál,pp VÁRKONYI Gábor dr. MISUR György
Z. KISS Sándor

Az RC Budapest újjáalakulása idején (1989) tagok, akik jelenleg más klub tagjai
(** RC Budapest-Duna, *** RC Budapest-Budavár, **** RC Budapest-Margitsziget)
 

FALVY Zoltán ***, pp KÜRTHY András **** PETHES György **
Dr. JANTSEK Gábor **** Dr. MAGOS Tibor **** Dr. RICHTER Péter ****
KIHN Antal **** MARTON István ** Dr. SOHÁR Pál ****
Dr. KÓMÁR Gyula **** Dr. NAGY József ****, pp SZELÉNYI László ****

Elnökeink

 
időszak
elnök
mottó
1925/27 König Tivadar
1927/29 Hegedűs Lóránt
1929/30 Lukács György
1930/31 Dusán Tabakovics
1931/32 Tormai Béla
1932/33 Imre József
1933/34 Kresz Károly
1934/35 Vida Jenő
1935/36 Koós Zoltán
1936/37 Nagy Emil
1937/40 Ripka Ferencz
1940/41 Kelemen Móric
1989/90 Dán Jenő/Falvy Zoltán
1990/91 Nagy József Konszolidáció, kollektív tevékenység, a barátság erősítése.
1991/92 dr.Fekete Farkas Pál "Helyesen csak a szívünkkel látunk, a valóban fontos dolgok szemünk számára láthatatlanok"  Antoine de Saint-Exupéry: A Kis Herceg
1992/93 Berend Richárd A Rotary hagyományokkal a modern klubéletért!
1993/94 Kovács Imre "Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen" 
Széchenyi István
1994/95 Szirmai László Segíts a rászorultaknak!
1995/96 Kruppa István
1996/97 Reusz György Pillantsunk hátra, hogy tisztában lássunk előre 
1997/98 dr. Ribári Ottó Barátsággal a hosszú életért! 
1998/99 Richter Nándor Jótékonysággal a tanult fiatalságért!
1999/2000 Horváth Ádám
2000/2001 Kiss Sándor Rotarista barátokkal egy jobb társadalomért
2001/2002 Hámori Miklós
2002/2003 Divéky István
2003/2004 György Gábor
2004/2005 dr. Dányi Dezső jun.
2005/2006 Síllár Emőke
2006/2007 Korda Péter
2007/2008 dr. Turmezey Tibor
2008/2009 Réti László
2009/2010 Sághy Zoltán / Divéky István
2010/2011 Divéky István
2011/2012 Ernst Zoltán
2012/2013 Fock Erzsébet Látni és láttatni
2013/2014 Losonczi Gábor
2014/2015 dr. Mayer Árpád
2015/2016 Lányi Béla
2016/2017 Fodor László
2017/2018 dr. Turi András
2018/2019 dr. Mezey Barna
2019/2020 Ernst Zoltán
2020/2021 Khaladjian Edouard
2021/2022 Kedves Imre
2022/2023 Kovács Olivér

2023/2024 Losonczi Gábor

 Projektek

2016-2017
 • Berend Richárd Barátunk „Family Meetinget” szervezett a lakásán. Az adományozott 91 ezer forintot és 40 pár cipőt mátészalkai barátaink közreműködésével juttatta el az arra rászoruló gyerekeknek.
 • Karácsonyi családi összejövetelünk alkalmaval a Pasaréti Gimnázium közvetítésével adományt juttattunk el a Wesley János Óvoda részére.
 • A GIFT of LIFE Projekt támogatására, 200.000 Ft, a karácsonyi jótékonysági adománygyűjtésből.
 • Kovács Imre Barátunk és felesége fogorvosi berendezések adományoztak a kárpátaljai Makkosjánosi fogorvosi rendelőnek.
2015-2016
 • A Rotary Club Budapest 2015.-évi első jótékonysági akciója a Tagsága által összegyűjtött, de főképpen a Tagok által egyénileg befizetett több mint 820.000 Ft értékű pénzadományának személyes átadása volt a kárpátaljai háborús helyzet kapcsán kialakult gazdasági helyzet miatt lehetetlen helyzetbe került, rászorultaknak.
 • Ez évi második jótékonysági akcióként, július 30.-án, az utolsó tanítási napon, az ELTE Tanárképző Intézetének, adományozott Klubunk 55 db barokk furulyát ( barokk flőtét ). Az adományt a Rotary Club Budapest nevében elnökünk adta át a Tanárképző Intézmény oktatási dékán-helyettesének, dr. Heller Erikának, aki az adományunkat az Intézmény nevében köszönettel átvette. Az Intézmény oktatási dékán-helyettese arról tájékoztatta a Rotary Club Budapest adományozó Tagságát, hogy Intézményükben a zenei oktatás hat féléven keresztül az alapképzés része, így adományunkkal nagymértékben hozzájárultunk ahhoz, hogy a hallgatók erre szociálisan rászoruló részének ez után nem kell hangszert bérelnie, ami jelentős anyagi segítség számukra.
 • Rotary Club Budapest és a Pasaréti Gimnázium közös projekt, amelyben 50 db Wesco típusú óvodai ágyat adományoztunk a Dankó utcai Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnáziumnak. Ez az intézmény a "hajléktalan családok óvodája is", ahol rendkívül nehéz feladatot látnak el az óvónők: nevelik és gondozzák a fedél nélkül élők gyermekeit. A fenntartó az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Projektünk összértéke új árakon: 790.000.- Ft.
 • A SOTE Egészségügyi Főiskolájára járó, nehéz anyagi körülmények között élő, mozgássérült Turi Zsuzsanna Klubunkhoz fordult segítségért, mivel képtelen volt kifizetni a tandíját. A Rotary Club Budapest és Rotary Club Budapest Alapítvány egyűtműködése eredményként egy teljes szemeszter tandíját kifizettünk helyette az Semmelweis Orvostudományi Egyetem Főiskolai Karának, mely 281.000 Ft-ot tett ki.
 • A Rotary Club Budapest, a németországi Rotary Club Reutlingen-Tübingen-nel kialakított jó kapcsolata eredményeképpen, az RC Budapest nemrégen ünnepelt megalakulásának 90., újjáalakulásának 25. évfordulója alkalmából befolyt 300.000 Ft-ot adományoz az Intézménynek, pedagógusai és ápolói továbbképzésének támogatására. Ezzel az adománnyal a fent említett Klubok hozzá szeretnének járulni az Intézményénél dolgozó oktatók és ápolók önfeláldozó munkájának további sikereihez.
 • A GIFT of LIFE Projekt támogatására, 200.000 Ft, a karácsonyi jótékonysági adománygyűjtésből.
 • A Vakok Battyhány László Gyermekotthona, konyha felújításához, nagykonyhai készülékek vásárlására, a Madách Színház”Nyomorultak”c. előadásából befolyt adományból, 1.600.000 Ft adományozása.
 • RC Budapest Margitsziget és az 1911 Disztrict közös projekt, a Hotel Benczúr számára vásárolt újraélesztő készülékhez nyújtott, mintegy 120.000 Ft támogatás.
Gift of Life (Életet ajándékba)
 • 1991-1994 A Gift of Life és a New Jersey Rotary Club szervezésében 42 súlyos veleszületett szívbetegségben szenvedő gyermek szívműtétjére került sor az Egyesült Államokban. A gyermeket Édesanyjuk kísérte. A kezelés és a kísérők költségeit az RC New Jersey biztosította. A betegek kivizsgálás, az utazás költségeinek előteremtése, az utazással kapcsolatos szervezés a RC Budapest feladata volt. Köszönet illeti amerikai barátaink emberségét, nagylelkűségét és anyagi áldozatvállalását. A projekt segítségével gyógyult gyermekek és szüleik mindig szeretettel és hálával gondolnak a Rotary Internationalra.
 • 1991-1993 Rotary és a Gift of Life szervezésében a 25 fiatal magyar szívsebész, gyermekkardiológus és anaethesiologus a 3 hónapos postgradualis képzésen vehetett részt a Schneider Hospitalban (New York) Hazatértük után országos fórum előtt Tudományos Ülésen számoltak be tapasztalataikról.
 • 2013-2014 Az egyik kis hőse, Gergő búcsúja a Gottsegen kórház előtt, immár egy egészséges szív birtokában. (videó)
Vakok Iskolája és Diákotthona
Az Rotary Club Budapest már röviddel megalakulása után tevékenysége egyik céljául tűzte ki, a vak és látássérült gyermekeknek nyújtandó segítséget. Ehhez jelentős, értékes támogatást kaptunk számos külföldi Rotary Clubtól.
 • 1992 12 db goalball (csörgőlabda) a vak gyermekek kézilabda játékához, 100 000 Ft számítógép javítására, 
  • 1 Braille írógép (RC Erding), 
  •  tankonyha berendezése,
 • 1993 100 000 Ft játszószoba berendezés halmozottan sérült gyermekeknek * egy klubtársunk 1 db számítógépet ajándékozott az iskolavezetés adminisztrációs munkájának modernizálására, megkönnyítésére 
  • A Vakok Általános Iskolája és Diákotthona igazgatója és két pedagógusa látogatásának, tapasztalatcseréjének, továbbképzésének  megszervezése és lebonyolítása Nürnbergben a Vakok Intézetében  (RC. Nürnberg)
  • 10 személyes Mercedes Mikrobusz (RC. Nürnberg)
 • 1994 11 db Eurotipe Braille írógép (RC Gelong Central, Ausztrália)
 • 1994 A Rotary International, a Rotary Club Geelong Central ( Ausztrália ) javaslata alapján az RC Budapest vak és látássérült gyermekeket támogató tevékenységének egyik szervezőjét, Fekete Farkas Pált Paul Harris Fellow díjban részesítette.
 • 1996-1997 300.000 Ft a téli sítábor támogatására (RC. Nürnberg)
 • 1998 1 200 000 Ft (10 000 DEM) a PC hálózat kiépítésére (Hans Strehle,  RC. Nürnberg)
Rendezvények
Színházi előadásokat szerveztünk a Vakok Iskolája javára. Köszönet illeti a színházak vezetőségét a lehetőségért, a művészeket, közreműködőket hisz tiszteletdíjukról valamennyien lemondtak, továbbá Szirmai Marikát és Lászlót az áldozatos szervező munkájukért!

1992 Thália Színház: Sztárparádé
1993 Madách Színház: József és a szélesvásznú álomkabát
1994 Madách Színház: Ne most drágám
1997 Madách Színház: Hofi est
1999 Madách Színház Nyomorultak
2006 Madách Színház a Producerek
2008 Madách Színház az Operaház Fantomja

2014 Madách Színház Mamma Mia,
Köszönet Szirmai Máriának, aki férje (és barátunk) Szirmai László emlékére szervezte az 1500000 forintot jövedelmező projektet. Külön köszönet Dányi Dezső kincstárnoknak, aki a jegyek és az adományok beszerzésében, ill. eljuttatásában fáradozott teljes sikerrel.(videó)
Fejér Megyei Szent György Kórház Szemészeti Osztály
2012-2013 Zorán koncert bevételéből 450.000 Ft-tal támogatás egy un. réslámpa megvásárlásában.
Természet Világa
A magyar ajkú középiskolás fiatalok számára - határainkon innen és határainkon túl - lehetővé tettük, hogy az iskolájukon keresztül hozzáférhessenek a korszerű természettudományos ismereteket népszerűsítő havi folyóirat, a Természet Világa példányaihoz. A 131 éve megjelenő Természet Világa a világ harmadik legrégebbi, tudományt népszerűsítő folyóirata. Az anyagilag hátrányos helyzetű iskolák közül mintegy 130 iskola részére fizettük elő a lapot. Projektünket még külföldi klub is támogatta.
Humanitárius kis projektek
Karácsonykor családtagjaink társaságában eltöltött ünnepi összejöveteleinken tombola, árverés stb. során szerzett pénzt szintén humanitárius célra fordítjuk. A felsorolt tények, események mellett folyamatosan igyekszünk a beteg, hátrányos helyzetű gyermekek gyógyításához, képzéséhez, életkörülményeinek javításához lehetőségeinknek megfelelően hozzájárulni. Sokszor nem lehet, de nem is akarjuk a segítségnyújtás értékét pénzben kifejezni, számos alkalommal önmagában a figyelem felhívás és a törődés is segítséget jelenthet.

Tiszteletbeli tagjaink abc-ben

 • Szirtes Tamás

Partner klubok barátsági szerződés dátuma szerint

 • RC Don Caster, Anglia
 • RC Nürnberg-Reichswald, Németország
 • RC Potenza, Olaszország
 • RC Arras Vauban, Franciaország
 • RC Cookham Bridge, Anglia
 • RC Stockholm-Sergel, Svédország
 • RC Bukarest, Románia
 • RC Reutlingen-Tübingen-Süd, Németország (2000. november 4.)
 • RC Babylon NY (USA)
mozgó HR
English Home
RC Budapest Klub

Top of the page
Copyright Rotary Club Budapest  2000-2019 
Megjegyzéseit és javaslatait várja a Webmaster